Privacy policy Friendly Teak

 

Wij respecteren uw privacy en verwerken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet. 

 

1. Bedrijfsgegevens 

 Naam bedrijf:

Friendly Teak

Dorpsstraat 55

2995 XD Heerjansdam

Tel: 078-6774000

E-mail: info@friendlyteak.nl 

 

Website: http://www.friendlyteakmeubelen.nl

Inschrijfnummer KvK 24196107

BTW-nummer: NL001322001B84

 

2. E-mailadres  

a. Bij het verzamelen van uw e-mailadres voor redenen anders dan in het kader van een gesloten overeenkomst, wordt dit niet gebruikt voor het overbrengen van ongevraagde communicatie wanneer u daarvoor geen toestemming heeft verleend. 

 

3. Postadres Wij gebruiken uw postadres alleen voor het verzenden van informatie die u hebt aangevraagd. 

 

4. Telefoonnummer Wij gebruiken uw telefoonnummer niet voor commerciële doeleinden. 

 

5. Overige persoonsgegevensOverige persoonsgegevens verwerken wij alleen (door middel van cookies, het uitlezen van randapparatuur of anderszins) indien: 

1. de gegevensverwerking noodzakelijk is voor:   

a. de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst;   

b. de goede invulling van een publiekrechtelijke taak;   

c. de behartiging van ons gerechtvaardigd belang (tenzij uw belang of fundamentele rechten en vrijheden boven dit belang prevaleren), of; 

2. u toestemming heeft gegeven voor de verwerking bij het verzamelen hiervan.

Wij bewaren uw gegevens in ieder geval niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld. 

 

6. Bijzondere persoonsgegevens 

De verzamelde informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties 

 

7. Veiligheid overdragen en ontvangen van gegevens  

a. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site;  

 

8. Veiligheid opslag van gegevens   

Veiligheidscriteria  

a. Alle systemen waarin (gevoelige) persoonsgegevens worden verwerkt, zijn voorzien van antivirussoftware en de laatste beveiligingsgerelateerde patches van alle andere belangrijke software, zoals uitgegeven door de leveranciers van deze software.

 

9. Toegang tot uw gegevens

Op verzoek doen wij aan bezoekers van onze website mededeling over de persoonsgegevens die van hen worden verwerkt. Eventuele onjuiste gegevens kunnen worden verbeterd, aangevuld of verwijderd. Als u toegang wenst tot deze informatie, of uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren gelieve u contact met ons op te nemen op onderstaand adres. 

 

10. Contact

Als u wenst te reageren op onze Privacy Policy, kun u contact opnemen:

a. Op het volgende e-mailadres:  info@friendlyteak.nl 

 

Dit privacy beleid kan te allen tijde gewijzigd worden. Deze wijzigingen zullen wij hier publiceren en in voorkomend geval zal u hier per e-mail van op de hoogte worden gesteld.

 

 

Like ons op Facebook en blijf op de hoogte van onze nieuwe meubelaanvoer!

Dorpsstraat 55, 2995 XD Heerjansdam

078-6774000